Școala de Șoferi Scorpion, prin Centrul de Formare Profesionala Scorpion, vă oferă posibilitatea de a obține atestatul profesional pentru transport.

Cursul este destinat conducătorilor auto titulari ai unui permis de conducere pentru categoriile C1, C1E, C şi CE, dobândite până la data de 9 septembrie 2009 sau care dețin un certificat de calificare profesională iniţială – CPI, obținut după aceasta dată, care expiră.

ACTE NECESARE

 • Cerere;
 • Actul de identitate, în copie;
 • Permisul de conducere, în copie.

EXAMINARE

Examenul constă într-o probă pe calculator: test grilă cu 30 de întrebări.

Candidatul este considerat admis dacă a răspuns corect la minimum 21 de întrebări.

ACTE NECESARE

 • Cerere;
 • Actul de identitate, în copie;
 • Act care atestă absolvirea liceului, în copie;
 • Certificatul de cazier judiciar, în original (valabil 6 luni).

 

CONDIȚII

 • să nu aibă mențiuni în certificatul de cazier judiciar din care să rezulte că aceștia au fost condamnați pentru: infracţiuni contra siguranţei pe drumurile publice; infracţiuni privind traficul şi consumul de droguri; infracţiuni contra vieţii, sănătăţii şi integrităţii corporale; infracţiuni privind traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile; infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale; infracţiuni contra patrimoniului;
 • să nu fi a avut suspendat dreptul de a conduce un autovehicul pentru conducerea autovehiculului sub influenţa alcoolului sau a substanţelor stupefiante ori nu a fost implicat în accidente rutiere soldate cu victime, din culpa sa.

EXAMINARE:

Examenul constă în:

 • Probă calculator: test grilă cu 60 de întrebări, cu 4 variante de răspuns din care una corectă.

Candidatul este declarat ADMIS dacă a răspuns corect la minimum 42 de întrebări.

Cursul este destinat conducătorilor auto titulari ai unui permis de conducere pentru categoriile D1, D1E, D şi DE, dobândite până la data de 9 septembrie 2008 sau care dețin un certificat de calificare profesională iniţială – CPI, obținut după aceasta dată, care expiră.

ACTE NECESARE

 • Cerere;
 • Actul de identitate, în copie;
 • Permisul de conducere, în copie.

 

EXAMINARE

Examenul constă într-o probă calculator: test grilă cu 30 de întrebări.

Candidatul este considerat ADMIS dacă a răspuns corect la minimum 21 de întrebări.

Cursul este destinat conducătorilor auto titulari ai unui permis de conducere pentru:

 • categoriile D1, D1E, D şi DE, dobândite după data de 9 septembrie 2008 şi care nu au mai dobândit un atestat de transport persoane CPI până în prezent.

ACTE NECESARE

 • Cerere;
 • Actul de identitate, în copie;
 • Permisul de conducere, în copie.

 

EXAMINARE

Examenul teoretic este compus din:

 • Probă calculator: test grilă cu 100 de întrebări. Candidatul poate susține următoarea probă dacă a răspuns corect la minimum 70 de întrebări.
 • Probă scrisă: 6 studii de caz ce conțin în total 20 de întrebări. Candidatul este considerat admis la proba teoretică dacă a răspuns corect la minimum 14 întrebări.
 • Examenul practic este compus dintr-o probă de conducere și o probă teoretică susținută oral.

 

Cursul este destinat conducătorilor auto care efectuează transport rutier cu vehicule înmatriculate în România şi care au mase şi/sau dimensiuni de gabarit depăşite.

ACTE NECESARE

 • Cerere;
 • Actul de identitate, în copie;
 • Permisul de conducere pentru categoria CE valabil, în copie;
 • Certificatul CPI sau CPC pentru transportul de mărfuri.

 

EXAMINARE

Examenul constă în probă calculator: test grilă cu 20 de întrebări. Candidatul este considerat admis dacă a răspuns corect la minimum 14 întrebări.

Certificatul ADR poate fi obținut pentru următoarele specializări:

 • Curs de bază (colete)
 • Cisterne

 

ACTE NECESARE

 • Cerere;
 • Actul de identitate, în copie;
 • Permisul de conducere, în copie.

 

EXAMINARE

Examenul constă în:

 • Curs de bază – probă calculator- test grilă cu 30 de întrebări. Candidatul este admis dacă a raspuns corect la minimum 21 de intrebări.
 • Curs specializare cisterne –probă calculator – test grilă cu 20 de întrebări. Candidatul este admis dacă a răspuns corect la minimum 14 întrebări.

Conducătorii auto care efectuează transport rutier național contra cost de vehicule rutiere defecte sau care sunt avariate trebuie să fie titulari ai unui certificat pentru transport de vehicule avariate.

Certificatele CPI sau CPC valabile pentru vehiculele din categoriile C1, C1E, C sau CE, eliberate conform prevederilor OMT nr. 1214/2015 – anexa nr. 2, sunt valabile și pentru transport de vehicule avariate.

ACTE NECESARE

 • Cerere;
 • Actul de identitate, în copie;
 • Permisul de conducere pentru categoria BE, C1, C1E, C sau CE valabil, în copie;

 

EXAMINARE

Examenul constă într-o probă calculator: test grilă cu 20 de întrebări cu variante multiple de răspuns.

Candidatul este considerat admis dacă a răspuns corect la minimum 14 întrebări.

CONDIȚII DE ÎNSCRIERE

 • vârsta minimă 21 de ani;
 • permis de conducere categoria B, cu o vechime de cel puțin 2 ani;
 • apt din punct de vedere medical și psihologic pentru transportul de persoane;
 • să nu aibă mențiuni în certificatul de cazier judiciar din care să rezulte că aceștia au fost condamnați pentru: infracţiuni contra siguranţei pe drumurile publice; infracţiuni privind traficul şi consumul de droguri; infracţiuni contra vieţii, sănătăţii şi integrităţii corporale; infracţiuni privind traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile; infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale; infracţiuni contra patrimoniului;
 • să nu fi a avut suspendat, în ultimul an, dreptul de a conduce un autovehicul pentru conducerea autovehiculului sub influenţa alcoolului sau a substanţelor stupefiante ori nu a fost implicat în accidente rutiere soldate cu victime, din culpa sa.

 

ACTE NECESARE

 • Cerere;
 • Copie act de identitate;
 • Copie permis de conducere;
 • Aviz medical și psihologic pentru transportul de persoane, în original;
 • Certificatul de cazier judiciar, în original (valabil 6 luni);
 • Adeverinţă eliberată de serviciul Poliţiei Rutiere judeţene (valabilă 30 de zile).

 

EXAMINARE

Examenul constă într-o probă calculator: test grilă cu 20 de întrebări.

Candidatul este considerat admis dacă a răspuns corect la minimum 14 întrebări.

Cursul este destinat conducătorilor auto titulari ai unui permis de conducere pentru categoriile C1, C1E, C şi CE, dobândite după data de 9 septembrie 2009 şi care nu au mai dobândit un atestat de transport marfă CPI până în prezent.

ACTE NECESARE

 • Cerere;
 • Actul de identitate, în copie;
 • Permisul de conducere, în copie.

 

EXAMINARE

Examenul teoretic este compus din:

 • Probă calculator: test grilă cu 100 de întrebări. Candidatul poate susține următoarea probă dacă a răspuns corect la minimum 70 de întrebări.
 • Probă scrisă: 6 studii de caz ce conțin în total 20 de întrebări. Candidatul este considerat admis la proba teoretică dacă a răspuns corect la minimum 14 întrebări.
 • Examenul practic este compus dintr-o probă de conducere și o probă teoretică susținută oral.

ACTE NECESARE

 • Cerere;
 • Actul de identitate, în copie;
 • Act care atestă absolvirea liceului, în copie.

 

EXAMINARE

Examenul constă în:

 • Probă calculator: test grilă cu 100 de întrebări, cu 4 variante de răspuns din care una corectă.
 • Probă scrisă: un studiu de caz cu 20 de întrebări.

Pentru promovarea examenului candidaţii trebuie să obţină cel puţin 60% din totalul punctelor acordate per total la cele două probe, fără ca procentajul punctelor obţinute la fiecare probă să fie mai mic de 50% din punctele posibile.

ACTE NECESARE

 • Cerere;
 • Actul de identitate, în copie;
 • Act care atesta absolvirea liceului, in copie.

 

EXAMINARE

Examenul constă în:

 • Probă calculator- test grilă cu 40 de întrebări. Candidatul este admis dacă a răspuns corect la minimum 28 de intrebări.
 • Probă scrisă: un studiu de caz cu 10 întrebări. Candidatul este admis dacă a răspuns corect la minimum 7 întrebări.

CONDIȚII DE ÎNSCRIERE:

Condiţii generale:

 • vârsta cel puţin 25 ani;
 • deţinător de permis de conducere de cel puţin 5 ani;
 • să nu fi avut suspendată exercitarea dreptului de conducere a autovehiculelor în ultimul an sau mai mult de două ori în ultimii 15 ani pentru consum de alcool;
 • să nu fi avut anulat permisul de conducere în ultimii 10 ani;
 • să fie aptă din punct de vedere medical şi psihologic pentru desfăşurarea activităţii respective;
 • să nu fi fost condamnată printr-o hotărre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracţiune la regimul circulaţiei pe drumurile publice, de omor, lovire sau vătămare cauzatoare de moarte, vătămare corporală gravă, tlhărie, ultraj, ultraj contra bunelor moravuri, tulburarea liniştii publice, viol, lipsirea de libertate în mod ilegal, luarea sau darea de mită, trafic de influenţă, trafic sau consum ilicit de droguri, dacă nu a intervenit reabilitarea sau amnistia.

 

Condiţii specifice pentru INSTRUCTORI:

 • absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat sau absolvent al unei şcoli de maiştrii în specialitatea auto;
 • permis de conducere valabil pentru minim categoria pentru care solicită atestarea de cel puţin 5 ani.
 • Condiţii specifice pentru PROFESORI de legislaţie rutieră:
 • absolvent cu diplomă a unei instituţii de învăţămnt superior de lungă durată în specialităţile ştiinţe juridice sau tehnice;
 • permis de conducere valabil cel puţin pentru categoria B cu o vechime de cel puţin 5 ani.

 

ACTE NECESARE

 • Cerere;
 • Copie act de identitate;
 • Copie permis de conducere;
 • Act de studii, în copie legalizată (numai pentru ATESTARE/EXTINDERE de categorii);
 • Cazier auto sau alt document echivalent avnd valabilitate 30 de zile;
 • Aviz medical, în copie;
 • Aviz psihologic, în copie;
 • Certificatul de cazier judiciar, în original (valabil 6 luni);
 • Copie ATESTAT de Instructor/Profesor de L.R. (pentru REÎNNOIRE şi EXTINDERE);
 • Adeverinţa în original eliberată de către şcoala/şcolile de conducători auto în cadrul căreia/cărora instructorul auto a activat (pentru EXTINDERE de categorii).

 

EXAMINARE

Examenul constă în:

1.pentru instructori auto –atestare inițială:

 • probă calculator: test grilă cu 60 de întrebări. Candidatul poate susține următoarea probă dacă a răspuns corect la minimum 48 de întrebări.
 • probă practică în trafic.

2.pentru instructori auto – reînnoire:

 • probă calculator: test grilă cu 60 de întrebări. Candidatul este considerat admis dacă a răspuns corect la minimum 48 de intrebări.

3.pentru profesori de legislație rutieră – atestare initial:

 • probă calculator: test grilă cu 60 de întrebări. Candidatul poate susține următoarea probă dacă a răspuns corect la minimum 54 de întrebări.
 • probă orală.

4. pentru profesori de legislație rutieră – reînnoire:

 • Probă calculator: test grilă cu 60 de întrebări. Candidatul este considerat admis dacă a răspuns corect la minimum 54 de întrebări.

Pin It