Index articole

Raspunderea contraventionala


Art. 87. - (1) Incalcarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta, altele decât cele care întrunesc elementele constitutive ale unei infractiuni, constituie contraventie si se sanctioneaza cu avertisment ori cu amenda ca sanctiune principala si, dupa caz, cu una dintre sanctiunile contraventionale complementare prevazute de prezenta ordonanta de urgenta. 
(2) Sanctiunile contraventionale prevazute la alin. (1) se aplica contravenientilor, persoane fizice ori juridice. 
Art. 88. - (1) Sanctiunile contraventionale complementare au ca scop înlaturarea unei stari de pericol si preîntâmpinarea savârsirii altor fapte interzise de lege si sunt urmatoarele: 
a) retinerea permisului de conducere, a atestatului profesional, a certificatului de înmatriculare ori înregistrare sau a placutelor cu numerele de înmatriculare; 
b) retragerea permisului de conducere; 
c) suspendarea exercitarii dreptului de a conduce pe timp limitat; 
d) anularea permisului de conducere; 
e) confiscarea bunurilor destinate ori folosite la savârsirea contraventiilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta; 
f) imobilizarea vehiculului. 
(2) Retinerea permisului de conducere ori a certificatului de înmatriculare sau înregistrare se face de catre politie, o data cu constatarea faptei pentru care se dispune una dintre sanctiunile contraventionale complementare prevazute la alin. (1), eliberându-se titularului o dovada înlocuitoare, cu sau fara drept de circulatie. 
(3) Retragerea permisului de conducere se dispune de catre politie când titularul acestuia a fost declarat inapt pentru a conduce vehicule pe drumurile publice de catre o institutie medicala autorizata. 
(4) Suspendarea exercitarii dreptului de a conduce se aproba de seful inspectoratului judetean de politie, Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti sau al directiei politiei specializate din Inspectoratul General al Politiei Române. 
(5) Hotarârea asupra sanctiunilor contraventionale complementare se comunica în scris contravenientului, în termen de cel mult 5 zile de la data constatarii faptei.

 


Infractiuni si pedepse


Art. 76. - Incalcarea dispozitiilor prevazute în prezenta ordonanta de urgenta atrage raspunderea civila, administrativa si contraventionala sau penala, dupa caz. 
Art. 77. - (1) Punerea în circulatie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul ori remorci neînmatriculate sau a unui tramvai neînregistrat se pedepseste cu închisoare de la 1 la 3 ani. 
(2) Punerea în circulatie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul cu numar fals de înmatriculare ori tractarea unei remorci cu numar fals de înmatriculare se pedepseste cu închisoare de la 1 la 5 ani. 
(3) Conducera pe drumurile publice a unui autovehicul care nu are drept de circulatie în România sau a unui autovehicul al carui certificat de înamtriculare a fost retinut pentru defectiuni tehnice grave la sistemul de directie ori frânare si ale carui placute cu numerele de înmatriculare au fost retrase se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 2 ani. 
Art. 78. - (1) Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul ori a unui tramvai de catre o persoana fara permis de conducere se pedepseste cu închisoare de la 1 la 5 ani. 
(2) Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai, de catre o persoana al carei permis de conducere este necorespunzator categoriei din care face parte vehiculul respectiv ori acesta i-a fost retras sau anulat ori careia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendata, se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda. 
(3) Cu pedeapsa prevazuta la alin. (2) se sanctioneaza si persoana care încredinteaza cu stiinta un autovehicul sau tramvai, pentru conducerea pe drumurile publice, unei persoane care se afla în una dintre situatiile prevazute la alin. (1) si (2) sau unei persoane care sufera de o boala psihica ori se afla sub influenta unor produse ori substante stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora. 
Art. 79. - (1) Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai de catre o persoana care are o îmbibatie alcoolica de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge ori o concentratie ce depaseste 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat sau care se afla sub influenta unor substante ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora se pedepseste cu închisoare de la 1 la 5 ani. 
(2) Lista substantelor cu efect psihoactiv contraindicate conducatorilor de autovehicule si tramvaie se stabileste de catre Ministerul Sanatatii si Familiei si se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
(3) Daca persoana aflata în una dintre situatiile prevazute la alin. (1) si (2) efectueaza transport public de persoane ori transporta substante sau produse periculoase, pedeapsa este închisoare de la 2 la 7 ani. 
(4) Refuzul, împotrivirea sau sustragerea unei persoane care conduce pe drumurile publice un autovehicul sau tramvai de a se supune recoltarii probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei ori a consumului de produse sau substante stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora sau testarii aerului expirat se pedepseste cu închisoare de la 1 la 5 ani. 
Art. 80. - (1) Stabilirea concentratiei de alcool în sânge se face în institutiile medico-legale, în conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Sanatatii si Familiei si avizate de Ministerul de Interne, iar în aerul expirat, de catre politia specializata, cu ajutorul unui mijloc tehnic certificat, potrivit legii. 
(2) Conducatorul auto testat cu un mijloc tehnic certificat poate solicita si recoltarea probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. 
(3) Starea de influenta a produselor ori substantelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora se constata de catre personal medical autorizat. 
Art. 81. - (1) Parasirea locului accidentului fara încuviintarea politiei ori a procurorului care efectueaza cercetarea locului faptei, precum si modificarea sau stergerea urmelor accidentului de catre conducatorul oricarui vehicul angajat într-un accident de circulatie de pe urma caruia a rezultat uciderea sau vatamarea integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau mai multor persoane ori daca accidentul s-a produs ca urmare a unei infractiuni se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani. 
(2) Pot parasi locul accidentului fara încuviintarea prevazuta la alin. (1): 
a) conducatorii autovehiculelor apartinând politiei, serviciului de ambulanta, pompierilor, apararii civile, Ministerului Apararii Nationale (destinate controlului circulatiei vehiculelor din parcul propriu sau care însotesc coloane militare), jandarmeriei, unitatilor speciale ale Serviciului Român de Informatii si Serviciului de Protectie si Paza, care au în functiune dispozitivele de avertizare sonora si luminoasa si se afla în misiune; 
b) conducatorii vehiculelor care, în lipsa altor mijloace de transport, ei însisi transporta persoanele ranite la cea mai apropiata unitate sanitara în masura a da asistenta medicala necesara, daca se înapoiaza imediat la locul accidentului. 
(3) Conducatorii vehiculelor prevazute la alin. (2) lit. a) vor anunta de îndata unitatea de politie pe a carei raza s-a produs accidentul, urmând ca dupa terminarea misiunii sa se prezinte la sediul acesteia în vederea întocmirii actelor de constatare. 
Art. 82. - (1) Consumul de alcool sau de produse ori substante stupefiante sau al medicamentelor cu efecte similare acestora, dupa producerea unui accident de circulatie de pe urma caruia a rezultat moartea sau vatamarea integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau mai multor persoane, pâna la testarea alcoolului în aerul expirat sau recoltarea probelor biologice, se pedepseste cu închisoare de la 1 la 5 ani. 
(2) Nu constituie infractiune consumul de medicamente cu efecte similare produselor sau substantelor stupefiante, dupa producerea accidentului de circulatie si pâna la sosirea politiei la fata locului, daca acestea sunt administrate de personal medical autorizat, în cazul în care acestea sunt impuse de starea de sanatate sau de vatamarea corporala a conducatorului auto. 
Art. 83. - Neîndeplinirea obligatiilor prevazute la art. 21 alin. (1) de catre cadrele medicale abilitate, în cazul producerii unui accident de circulatie de pe urma caruia a rezultat moartea sau vatamarea integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau mai multor persoane, ca urmare a afectiunilor medicale ale conducatorului auto, se pedepseste cu închisoare de la 1 la 5 ani. 
Art. 84. - (1) Distrugerea, degradarea ori aducerea în stare de neîntrebuintare, cu intentie, a indicatoarelor, semafoarelor, amenajarilor rutiere sau a vehiculelor ori crearea de obstacole pe carosabil, daca prin aceasta se pune în pericol siguranta circulatiei pe drumurile publice, se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda. 
(2) Instalarea de mijloace de semnalizare rutiera sau modificarea pozitiilor acestora, fara autorizatie eliberata de autoritatile competente, de natura sa induca în eroare participantii la trafic, daca prin aceasta s-a cauzat producerea unui accident de circulatie, se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. 
(3) Organizarea sau participarea la concursuri neautorizate, precum si blocarea cu intentie a drumului public cu obiecte sau vehicule ori de catre una ori mai multe persoane, daca prin aceasta se pune în pericol siguranta circulatiei ori se aduce atingere dreptului la libera circulatie a celorlalti participanti la trafic, se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 2 ani. 
Art. 85. - (1) Neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasa a atributiilor de verificare tehnica ori inspectie tehnica a autovehiculelor, remorcilor sau tramvaielor, de catre cei care au asemenea îndatoriri ori a celor referitoare la efectuarea unor reparatii sau interventii tehnice, în cazul în care au avut ca urmare producerea unui accident de circulatie, se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. 
(2) Repararea autovehiculelor având urme de accident, fara autorizatia eliberata de politie, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda. 
Art. 86. - (1) Eliberarea autorizatiei pentru lucrari de construire, modificare, modernizare sau de reabilitare a drumului public, amplasarea unor constructii, panouri sau reclame publicitare în zona drumului, fara acordul politiei specializate, se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda. 
(2) Cu pedeapsa prevazuta la alin. (1) se sanctioneaza si persoana care nu respecta conditiile stabilite de politia specializata pentru amenajarea accesului rutier la drumul public, în cazul constructiilor amplasate în zona acestuia, daca prin aceasta se pun în pericol fluenta si securitatea rutiera. 
(3) Neluarea masurilor pentru semnalizarea trecerilor la nivel cu calea ferata, precum si modificarea acestora fara acordul politiei specializate se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.

 


 

Obligatii in caz de accident


Art. 69. - (1) Conducatorul implicat într-un accident de circulatie de pe urma caruia a rezultat moartea sau vatamarea integritatii corporale ori a sanatatii unei persoane este obligat sa ia masuri de anuntare imediata a politiei, sa nu modifice sau sa stearga urmele accidentului si sa nu paraseasca locul faptei. 
(2) Orice persoana care este implicata sau are cunostinta de producerea unui accident de circulatie soldat cu moartea sau vatamarea integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau mai multor persoane, precum si în situatia în care în eveniment este implicat un vehicul care transporta marfuri periculoase este obligata sa anunte de îndata politia si sa apeleze numarul unic pentru urgente 112, existent în retelele de telefonie din România. 
Art. 70. - Conducatorului implicat într-un accident de circulatie îi este interzis consumul de alcool sau de substante ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora, dupa producerea evenimentului pâna la testarea concentratiei alcoolului în aerul expirat sau recoltarea probelor biologice. 
Art. 71. - Conducatorul implicat într-un accident de circulatie de pe urma caruia au rezultat numai pagube materiale este obligat sa îl anunte în termen de 48 de ore la cea mai apropiata unitate de politie sau la formatiunea de politie specializata. 
Art. 72. - Detinatorul vehiculului avariat într-un accident de circulatie este obligat sa ceara politiei specializate autorizatia scrisa, pentru a efectua reparatiile necesare. 
Art. 73. - Societatile de asigurari sunt obligate sa comunice politiei periodic datele referitoare la vehiculele asigurate si la conducatorii auto implicati în accidente de circulatie.

 


Reguli pentru alti participanti la trafic


Art. 63. - Conducatorii de vehicule care circula pe banda situata lânga marginea partii carosabile au obligatia sa permita vehiculelor care efectueaza transport public de persoane sa reintre în trafic din statiile prevazute cu alveole. 
Art. 64. - Pentru a circula pe drumurile publice bicicletele si ciclomotoarele trebuie sa fie echipate cu mijloace de iluminare si dispozitive reflectorizant-fluorescente. 
Art. 65. - (1) Vehiculele cu tractiune animala, animalele de povara, de tractiune sau calarie, precum si animalele izolate sau în turma nu pot fi conduse pe drumurile nationale, în municipii si orase, precum si pe drumurile la începutul carora exista indicatoare care le interzic accesul. 
(2) In cazurile prevazute la alin. (1) administratorul drumului public este obligat sa amenajeze drumuri laterale destinate circulatiei acestora, potrivit competentelor stabilite prin lege. 
(3) Pentru a circula pe drumurile publice pe care le este permis accesul animalele, vehiculele trase sau împinse cu mâna, animalele de povara, de tractiune sau calarie vor avea câte un conducator, iar vehiculele cu tractiune animala trebuie sa fie echipate si cu mijloace de iluminare si dispozitive reflectorizant-fluorescente. 
Art. 66. - (1) Pietonii sunt obligati sa foloseasca numai trotuarul sau, în lipsa acestuia, sa circule pe partea stânga a drumului, în directia lor de mers, cât mai aproape de marginea partii carosabile, conformându-se regulilor de circulatie. 
(2) Sunt asimilate pietonilor persoanele cu handicap locomotor ce se deplaseaza cu vehicule de constructie speciala, precum si cele care folosesc patine sau alte dispozitive cu rotile. 
Art. 67. - (1) Conducatorilor de vehicule sau de animale le este interzis sa întrerupa deplasarea coloanelor militare, grupurilor organizate autorizate si a cortegiilor. 
(2) Coloanele militare, grupurile organizate autorizate si cortegiile se vor deplasa pe drumurile publice astfel încât sa nu puna în pericol circulatia celorlalti participanti la trafic.

 


Oprirea, stationarea si parcarea


Art. 60. - (1) Se considera oprire imobilizarea voluntara a unui vehicul pe drumul public, pe o durata de cel mult 5 minute. Peste aceasta durata imobilizarea se considera stationare. 
(2) Se considera parcare stationarea vehiculelor în spatii special amenajate. 
(3) Vehiculul oprit sau stationat pe partea carosabila trebuie asezat lânga si în paralel cu marginea acesteia, pe un singur rând, daca printr-un alt mijloc de semnalizare nu se dispune altfel. Motocicletele fara atas, ciclomotoarele si bicicletele pot fi oprite sau stationate si câte doua, una lânga alta. 
Art. 61. - Politia poate dispune ridicarea si depozitarea în spatii special amenajate a vehiculelor oprite sau stationate neregulamentar pe partea carosabila si care constituie un obstacol pentru circulatia publica. Contravaloarea cheltuielilor pentru transportul si depozitarea vehiculului oprit sau stationat neregulamentar se suporta de proprietarul acestuia. 
Art. 62. - Oprirea, stationarea sau parcarea pe drumul public este permisa numai în conditiile prevazute în regulament.

 

 

Pin It